P. H. SAWELA s. c. - dystrybucja tarcz, ściernic oraz wierteł SDIAMOND

Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Zasady użytkowania tarcz diamentowych

 • Należy dobrać tarczę odpowiednią do ciętego materiału oraz parametrów technicznych maszyny (moc silnika, obroty/min., średnica wałka).
 • Sprawdzić stan techniczny maszyny/łożyska na wałku, dyski dociskowe, nakrętkę mocującą.
 • Oczyścić części mocujące maszyny i zamocować tarczę w sposób pewny, zgodnie z zaznaczonymi strzałkami kierunku obrotów.
 • Cięty materiał zamocować w sposób pewny, aby uniemożliwić jego przemieszczanie w trakcie cięcia.
 • Cięcie wykonywać powoli w sposób płynny wzdłuż linii prostej, nie naciskając na maszynę. Nacisk ciężaru maszyny jest zupełnie wystarczający. Zbyt duży nacisk powoduje szybsze zużycie tarczy.
 • W trakcie ciecia nie przekrzywiać tarczy, nie skręcać, nie dopuszczać do zakleszczenia, nie szlifować bocznymi powierzchniami segmentów diamentowych.
 • Nie przekraczać dopuszczalnych prędkości obrotowych i zalecanych głębokości cięcia. Cięcie głębsze należy wykonywać przez kilkukrotne łaagodne zagłębianie tarczy i wycofywanie.

Zestawienie dopuszczalnych prędkości obrotowych i zalecanych głębokości cięcia przedstawia poniższa tabela:

średnica tarczy

(mm)

max prędkość obrotowa

(obr/min)

max głębokość cięcia

(mm)

110 13900 15
115 13300 20
125 12200 20
150 10200 25
180 8600 30
200 7600 35
230 6800 40
250 6100 40
300 6400 50
350 5500 60
400 4700 70
450 4200 80
500 3800 90
600 3100 110

 

 • Podczas cięcia, przy prawidłowo dobranej tarczy do ciętego materiału. i prawidłowej technice cięcia następuje samoistne “ostrzenie” się diamentowej części roboczej. W przypadku “stępienia” się tarczy (tarcza nie tnie, pojawia się iskrzenie) tarczę należy “naostrzyć” poprzez przecięcie materiału ciernego – takiego jak piaskowiec, cegła, asfalt. “Ostrzenie” polega na odsłonięciu nowych ostrych drobin diamentowych w segmencie. Należy pamiętać, że mniejszy nacisk wymuszający posuw powoduje skuteczniejsze samoistne “ostrzenie” się tarczy.
 • Przy cięciu na sucho, konieczne jest okresowe wycofywanie tarczy z ciętego materiału w celu jej schłodzenia podczas pracy maszyny na biegu jałowym
 • Tarcze przeznaczone do cięcia na sucho mogą również pracować na mokro. Niedopuszczalne jest jednak ich dorywcze, gwałtowne schładzanie w trakcie cięcia i tuż po jego zakończeniu.
 • Tarcze przeznaczone do cięcia tylko na mokro w żadnym wypadku nie powinny być stosowane do cięcia na sucho.
 • Podczas cięcia na mokro należy stosować obfite chłodzenie cieczą, przy łagodnym równomiernym posuwie.
 • Podczas pracy należy przestrzegać zasad i przepisów BHP – pracować w ubraniu ochronnym, kasku, rękawicach i okularach ochronnych.
 • Podczas cięcia na sucho, przy dużym zapyleniu, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych bezwzględnie należy stosować maski przeciwpyłowe. Zalecane jest również stosowanie odkurzaczy odpylających.
 • Niedopuszczalne jest cięcie tarczą uszkodzoną – posiadającą tzw. “bicie”, z pęknięciami na stalowym dysku, z wyłamanymi lub uszkodzonymi segmentami.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie użytkowania lub doboru tarcz i narzędzi diamentowych prosimy o kontakt z dostawcą.

 

UWAGA!
Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku:

 • Nieprawidłowego doboru tarczy do ciętego materiału.
 • Przekroczenia dopuszczalnych prędkości obrotowych.
 • Znacznego przekroczenia zalecanych głębokości cięcia.
 • Stosowania nieodpowiedniej techniki cięcia oraz maszyn w złym stane technicznym.
 • Gdy stopień zużycia diamentowej części roboczej (wysokość segmentu) będzie większy niż 50%