P. H. SAWELA s. c. - dystrybucja tarcz, ściernic oraz wierteł SDIAMOND

Tarcze do świeżego betonu

Tarcze do świeżego betonu

Tarcza typu ASF
 • profesjonalna
 • przeznaczenie: do cięcia asfaltu,
  świeżego betonu bez zbrojenia, miękkiej cegły
 • budowa segmentowa, segmenty lutowane twardo
 • cięcie tylko na mokro
 • rozmiary (średnica w mm): 250-600
Tarcza typu ASFH Turbo
 • profesjonalna
 • przeznaczenie: cięcie asfaltu świeżego betonu z mocnym zbrojeniem
 • budowa segmentowa, segmenty lutowane twardo
 • cięcie tylko na mokro
 • rozmiary (średnica w mm): 250-600
 • szybko tnąca
Tarcza typu SF soff-cut
 • profesjonalna
 • przeznaczenie: do świeżego betonu
 • budowa segmentowa, segmenty
  spawane laserowo
 • cięcie na sucho
 • rozmiary (średnica w mm): 150, 170,
  200, 300, 350
 • tarcza sf jest przeznaczona tylko
  do maszyn soffcut
Tarcza typu GREEN
 • profesjonalna
 • przeznaczenie: do cięcia świeżego betonu
  o wysokim współczynniku ścieralności
 • budowa segmentowa, segmenty lutowane
  na twardo
 • cięcie tylko na mokro
 • rozmiary (średnica w mm): 350-400